» Praca w Anglii

  » Podatki

  » Działalność gospodarcza w Anglii

  » Samozatrudnienie

  » LinkiLinki:
Jeśli interesuje Cię Praca w Anglii powinieneś odwiedzić ten serwis: praca w anglii. Gdy już zarobisz swoje pierwsze pieniądze w Anglii czy innym kraju Unii Europejskiej, powinieneś postarać się o Zwrot podatku. Sprawdź obie te strony a zapewne nie pożałujesz.

Praca w Anglii


Zatrudnienie

Od 1 maja 2004 roku, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, obywatele polscy mają takie same prawo do pracy na terenie Wielkiej Brytanii co obywatele starej "Piętnastki".
Osoba, która podejmuje pracę na terenie Wielkiej Brytanii, zobowiązana jest do zarejestrowania tego faktu zgodnie z Programem Rejestracji Pracowników. Program ten polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i złożenia go w Wydziale ds. Rejestracji Pracowników (Worker Registration Team - WRT) brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office):

Home Office
Worker Registration Team
Walsall Road
Cannock WS11 0WS
tel. (info): +44 (0) 870 521 0224
tel.: +44 (0) 114 259 6262
e-mail: wpcustomers@ind.gsi.gov.uk
internet: www.ind.homeoffice.gov.uk ; www.workingintheuk.gov.uk

W celu zarejestrowania się, wnioskodawca musi przedłożyć w WRT następujące dokumenty:

  • dowód zatrudnienia (np. list od pracodawcy lub umowę o pracę), zawierający szczegóły dotyczące rodzaju pracy,
  • paszport lub dowód tożsamości,
  • dwa zdjęcia,
  • płatność na kwotę 50 funtów.

Osoba, która otrzyma zaświadczenie o rejestracji, uprawniona będzie do uzyskiwania niektórych świadczeń socjalnych, aczkolwiek w ograniczonym zakresie, oraz do pobytu w Wielkiej Brytanii na okres zatrudnienia w danej firmie i na danym stanowisku.
W przypadku zmiany pracy przed upłynięciem okresu 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia, osoba taka będzie zobowiązana do wypełnienia i złożenia nowego formularza rejestracyjnego.

Przed przyjęciem nowego pracownika do pracy, pracodawca musi sprawdzić czy osoba ta jest zarejestrowana. Jeżeli kandydat nie ma nieprzerwanego dwunastomiesięcznego okresu legalnego zatrudnienia, pracodawca musi dopilnować aby osoba przyjęta do pracy zarejestrowała się w przeciągu 30 dni, w przeciwnym razie może na niego zostać nałożona kara grzywna w wysokości 5 tysięcy funtów za każdego nie zarejestrowanego pracownika.
Zaświadczenie o rejestracji obowiązuje przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia i wygasa jeżeli praca zostanie w tym okresie przerwana. Zaświadczenie o rejestracji ważne jest tylko w okresie zatrudnienia, nie będzie więc ważne jeśli ktoś straci pracę lub sam z niej odejdzie. Za każdym razem, przy rozpoczynaniu nowej pracy, pracownik musi ubiegać się o nową rejestrację.

Osoba legalnie pracująca w Wielkiej Brytanii upoważniona jest do świadczeń na takich samych zasadach co inni obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast po dwunastomiesięcznym, nieprzerwanym okresie legalnego zatrudnienia, będzie ona mogła pracować bez restrykcji a także, w razie konieczności, ubiegać się o inne świadczenia socjalne.

Samozatrudnienie (Selfemloyment)

Osoby pracujące na własny rachunek (na zasadzie samozatrudnienia) nie muszą się rejestrować. Obywatele Unii Europejskiej, w tym także obywatele polscy, mają prawo do podejmowania własnej działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii.
W przypadku zaprzestania działalności na własny rachunek, aby utrzymać prawo pobytu w Wielkiej Brytanii, osoba musi wykazać, że jest w stanie samodzielnie się utrzymywać, bez sięgania do źródeł pomocy socjalnej, do chwili ponownego rozpoczęcia działalności bądź zdobycia zatrudnienia i zarejestrowania się jako pracownik.

Świadczenia socjalne

Dostęp do świadczeń socjalnych uwarunkowany jest sytuacją danej osoby oraz rodzajem świadczenia, o które osoba ta się ubiega.
Od 1 maja, osoby legalnie zatrudnione z prawem stałego pobytu na terenie Wielkiej Brytanii mają dostęp do następujących świadczeń:

  • Council Tax Benefit (zasiłek na podatek lokalny)
  • Housing Benefit (zasiłek mieszkaniowy)
  • Income Support (zasiłek dla osób o niskich dochodach)
  • Job Seeker's allowance (zasiłek dla osób o niskich dochodach aktywnie poszukujących pracy)
  • State Pension Credit (wsparcie kredytowe dla osób z niską emeryturą państwową)

Osoby, które nie pracują bądź nie posiadają prawa stałego pobytu ani nie są aktywne gospodarczo, nie mają dostępu do wymienionych świadczeń. Prawo stałego pobytu przysługuje tylko osobom posiadającym wystarczające środki na utrzymanie.

Ponadto, obywatele Unii Europejskiej na stałe mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą również ubiegać się o miejsce w szkole publicznej (maintained school) dla swojego dziecka.

Praca w Anglii

Tekst pochodzi ze strony Ambasady RP w Londynie. http://www.polishemb-trade.co.uk/